Allmänna affärsvillkor

Håldimensioner : hålbredd w, hållängd l

Hålbredd w = minsta dimensionen, dvs. diameter runda hål, kantlängd fyrkantiga hål och bredden på avlånga hål.
Hållängd = längd på det avlånga hålet, (största inre dimension). Observera: de tekniska möjligheterna bestäms av plåttjocklek samt typ av material.

Det normala förhållandet för stål, aluminium och liknande material: hålets storlek får ej vara mindre än plåtens tjocklek  (förhållande 1:1) Vid rostfritt stål och stålsorter med högre hårdhet så är förhållandet 1:1 mindre gynnsamt, då krävs en teknisk undersökning innan.

Tvärsnitt av ett hål

Hålet på en perforerad plåt är vanligtvis något koniskt 
Av denna anledning skall inte delningen mellan hålen c och plåttjockleken ha ett förhållande som är mindre än 1, annars finns det risk för att plåten går sönder i delningen.
För silplåtar är den koniska formen fördelaktig, den formen minskar risken för att hålet sätts igen.

stempel inloop
Ponsel

Antal hål: Avstånd t, delning c

Två termer används för att beskriva avstånden mellan hålen; centrumdelning t där delningen är centrummåttet från hål till hål i intillliggande rader respektive.
delning c som har det minsta måttet mellan två hål i intilliggande rader.
Observera ; t = w+c. Vid avlånga hål är det en skillnad mellan delning och sidodelning.
Riktlinjer : Det är ungefär samma förhållande mellan delning c och plåttjocklek som förhållandet mellan hålstorlek och plåttjocklek, dvs. 1:1
Beroende på material är det möjligt att förhållandet mellan hålstorlek och delning kan vara mindre än 1.

Gradkant

Vid undersidan på det stansade hålet uppstår det en gradkant. Denna går inte att undvika. Storleken på gradkanten beror på materialet, stansverktygets tolerans, slitage och andra faktorer.

Våra verktyg som är tillverkade med toppmodern utrustning garanterar ett stanshål med minsta möjliga gradkant. En helt gradfri undersida på plåten kan endast göras genom slipning eller blästring.

Perforeringsriktning

Perforeringsriktningen är mycket viktig vid silplåtar, då den visar i vilken riktning materialet skall åka på plåten. Det bästa resultatet uppnås om hålen ligger tvärt emot perforeringsriktningen.
Perforeringsriktningen är definierad i DIN standard 24041 och 4185

Relativ fri öppen area ( öppen area )

Relativ fri öppen area kallas oftast för öppen area.
Den är en procentsats mellan det stansade hålet och den perforerade ytan ( utan operforerade kanter)

Foto 3

Operforerade kanter, ränder eller ytor

Den operforerade kanten är måttet mellan plåtens ytterkant och den perforerade hålraden. Måttet på den operforerade kanten beror på verktyget samt plåtens mått.
Om inget krav anges så används oftast minsta möjliga operforerade kant som standard. Plåtar utan operforerad kant är ofta klippta ur större plåtar eller tillverkade i en breddpress där plåten klipps av en coil.
Operforerade ytor kan tillverkas genom: automatisk verktygskontroll, datastyrd stansprocess.
Det är också viktigt att tänka på spänningen i plåten (rikta plåt)

Planhet, ej parallella ytterkanter

Planhet
Normalt är en perforerad plåt mekaniskt riktad en gång enligt DIN Standard,
speciellt i samband med,

    olika operforerade sidokanter
    operforerade ytor eller ränder
    stor, öppen fri hålarea
    vissa material

I vissa fall kan det kvarstå en viss spänning i plåten. Det är därför viktigt att klargöra
i förväg vilka krav på planhet som krävs.

Icke parallella ytterkanter:
Om den perforerade plåten har olika mått på de operforerade kanterna e1 och e2 kan eventuellt ytterkanterna eventuellt bli icke parallella, detta kan beror på material,plåttjocklek, längd, bredd samt den öppna arean.
Icke parallella ytterkanter kan tas bort genom att plåten klipps efter tillverkning, perforering som ej är parallell går ej att åtgärda efteråt, därför är det viktigt att klargöra vilka de tillåtna toleranserna är.

Start av perforering

Av verktygsskäl är stansarna och matrisen anordnade med större avstånd än hålen i plåten. Detta ger en hålbild med ofullständiga hålrader (dubbelt förskjutna hålrader) vid start av Perforeringen. Hålraden blir sedan fullständig vid andra stansslaget. Önskar Ni normala förskjutna hålrader vid start, tala om det vid förfrågan.

Foto 4
Normal staggered rows (complete hole pattern)
Foto 5
Double staggered rows (incomplete hole pattern)