Zeefrommel

Sikta trumma

Perforerad sikttrumma med en diameter av 3000 m...